Lietuviškai English
Aktuali informacija dėl euro įvedimo
2014-11-21

Lietuvos Respublikai ruošiantis pereiti prie euro, Finansų ministerija parengė „Metodiką dėl su Europos Sąjungos fondų administravimu susijusių dokumentų ir duomenų keitimo dėl euro įvedimo“, kurioje pateiktos rekomendacijos ir paaiškinimai dėl:

 • dokumentų keitimo bendrųjų principų;
 • litų perskaičiavimo į eurus principų;
 • pagrindinių dokumentų, kuriais nustatomos veiksmų programų įgyvendinimo sąlygos ir tvarka, keitimo;
 • su iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės ir regionų projektų planavimu susijusių dokumentų keitimo;
 • paraiškų duomenų keitimo, dėl su iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimu ir atranka susijusių dokumentų keitimo;
 • sprendimų dėl finansavimo priėmimo ir keitimo;
 • projektų finansavimo ir administravimo sutarčių keitimo;
 • mokėjimo prašymų ir paraiškų asignavimų valdytojams teikimo, tvirtinimo ir susijusių dokumentų keitimo;
 • su projektų finansavimo ir administravimo sutarčių vykdymo priežiūra susijusių dokumentų keitimo;
 • stebėsenos rodiklių keitimo;
 • projektų patikros vietoje, pažeidimų tyrimo, išmokėtų ir (ar) panaudotų lėšų grąžinimo ir susijusių dokumentų keitimo;
 • su išlaidų deklaravimu Europos Komisijai susijusių dokumentų keitimo;
 • kitų aspektų, susijusių su SFMIS2007 duomenų keitimu;
 • pokyčių, susijusių su 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES struktūrinių fondų administravimo procesais.

Taip pat Finansų ministerija parengė metodikos santrauką, kurioje pateikta aktuali informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams apie ES struktūrinių fondų administravimo procesus, susijusius su euro įvedimu.

 

Šaltinis: čia
Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu