Lietuviškai English
„Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai“ paraiškų vertinimo eiga
2018-11-15
Pasibaigus ketvirtajam priemonės „Intelektas. Bendri verslo-mokslo projektai” kvietimui, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) gavo 139 paraiškas,  kuriose įmonės savo projektams vykdyti prašė 102 mln. Eur. finansavimo, o bendra būsimų projektų vertė siektų 169,8 mln. Eur.

Įmonių poreikiai investuoti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos (MTEP) vykdymą pagal nustatytas 6 sumaniosios specializacijos kryptis skyrėsi. Daugiausia paraiškų sulaukta transporto, logistikos ir informacinių technologijų srityje – 44 paraiškos. Taip pat daug projektų ketinama vykdyti naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų srityje – 31, sveikatos technologijų ir biotechnologijų srityje pateiktos 24 paraiškos.  Likusioms trims sumaniosios specializacijos kryptims pateikta šiek tiek mažiau paraiškų – energetikos ir agroinovacijų kryptims pateikta po 14 paraiškų, o kūrybingos ir įtraukios visuomenės – 12.

Atsižvelgus į „Intelektas. Bendri verslo-mokslo projektai“ vertinimo pirmuosius rezultatus, pareiškėjams jau yra išsiųsta 114 paklausimų, o kai kuriems iš jų -  ir po antrąjį paklausimą.

Svarbių dokumentų trūkumas daro didelę įtaką paraiškų vertinimo trukmei. Dažniausia to priežastis -  nepilnai pateikta informacija apie projektą. Verslo planas – svarbiausias dokumentas. Projektų vadovų duomenimis 3 pareiškėjų projektuose trūksta šios esminės informacijos, be  kurios vertinimo darbai yra negalimi.

Pareiškėjai taip pat prašo nukelti atsakymų į paklausimus ir paraiškas patikslinančios informacijos pateikimo LVPA terminus. Šie veiksniai turi įtakos vertinimo efektyvumui ir trukmei, iki šiol buvo sulaukta iki 70 proc. panašių prašymų.

„Intelektas. Bendri verslo-mokslo projektai“ paraiškų vertinimas apima platų spektrą įvairių MTEP sričių. Bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis LVPA pasitelkė išorės ekspertus, padedančius tinkamai įvertinti projekto idėją bei specifines projekto išlaidas. Ekspertai šiuo metu rengia virš 160 ekspertinių išvadų.

Vertinat bendruosius atitikties kriterijus šiuo metu jau yra identifikuoti 7 pareiškėjai, negalintys pretenduoti į finansavimą, nes jų įmonės patiria ekonominius sunkumus.

Be to, nemažas skaičius pareiškėjų paraiškos pateikimo dieną, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,  nebuvo įvykdę visų įsipareigojimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir (ar) SODRAI. Identifikuotos net 9 su šia problema susiduriančios įmonės.

Prabėgus 45 dienoms nuo kvietimo teikti paraiškas pabaigos, vertinimo organizatoriai atkreipia dėmesį, kad tinkamumo finansuoti vertinimo darbai vyktų daug sklandžiau, jei įmonės operatyviai vertinimui teiktų reikalingą informaciją ir duomenis.

Šaltinis: esinvesticijos.lt

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu