Lietuviškai English
Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimas
2013-06-27

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė kvietimą teikti paraiškas Smulkiųjų projektų fondo (SPF) II etapo dvišalio (Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų) bendradarbiavimo projektams finansuoti.

Pagrindinis programos tikslas – skatinti tvarų pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.

SPF 1 prioriteto Pasienio regiono konkurencingumo ir našumo augimas projektams bus skirta apie 2 milijonus eurų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramos, 2 prioriteto Pasienio regiono sanglauda ir geresnė bendra pasienio teritorijos kokybė projektams bus skirta apie 1 milijoną eurų.

Maksimali projekto vertė yra ne daugiau kaip 1 000 000 eurų.

Projekto trukmė – iki 12 mėnesių, tačiau ne ilgiau kaip iki 2014 metų gruodžio 31 d.

Partnerių skaičius – 2, po vieną iš kiekvienos šalies; vienas iš partnerių bus pagrindinis partneris, kitas – SPF projekto partneris.

Projekto pagrindinis partneris turi turėti patirties įgyvendinant mažiausiai vieną dvišalio bendradarbiavimo projektą, kurio vertė ne mažiau kaip 150 000 eurų.

Programa apima šias teritorijas:

  • Lietuvoje: Alytaus, Marijampolės apskritys kaip pagrindinės teritorijos ir Tauragės, Kauno ir Vilniaus (išskyrus Vilniaus miestą) apskritys kaip besiribojančios teritorijos.
  • Lenkijoje: Balstogės – Suvalkų ir Elko subregionai kaip pagrindinės teritorijos bei Lomžos ir Olštyno subregionai kaip besiribojančios teritorijos.

Pareiškėjais gali būti nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijos, organizacijos, kurioms taikoma viešoji teisė, tokios kaip mokslo ir mokymo įstaigos, paramos fondai, mokyklos, universitetai, savivaldybės įmonės, agentūros, asociacijos, taip pat nevyriausybinės organizacijos ir kitos pelno nesiekiančios organizacijos.

85 proc. visų tinkamų projektų lėšų yra bendrai finansuojamos iš ERPF, projekto partneriai turi prisidėti 15 proc. nuosavų lėšų.

Paraiškos priimamos iki 2013 m. rugpjūčio 30 d., 16:00 val.

Daugiau informacijos: http://www.lietuva-polska.eu/index.php?2656118146

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu