Lietuviškai English
Skelbiamas priemonės "Naujos galimybės" kvietimas
2016-06-07

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Naujos galimybės“  antrasis 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio kvietimas. Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 6 500 000 Eur ES struktūrinių fondų  lėšų. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 45 000 Eur.

Priemonės tikslas – paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiama veikla – pavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Naujos galimybės“ yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius trejus finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu trejus finansinius metus) pagal pateiktus paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės pajamos tikrinamos pagal patvirtintus paskutinės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus. Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą). 

 

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu