Lietuviškai English
Poveikio aplinkai vertinimas

Mūsų specialistai rengia itin išsamias ataskaitas apie galimą poveikį sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, materialinėms ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

Taip pat teikiame pasiūlymus, kaip išvengti, sumažinti, kompensuoti ar likviduoti neigiamą poveikį aplinkai. Poveikio aplinkai vertinimą būtina atlikti prieš pradedant tam tikrą ūkinę veiklą (gyvulininkystės komplekso steigimą, degalinės, gamyklos, trąšų sandėlio statybą ir pan.), kuri gali turėti akivaizdų poveikį aplinkai ir gyventojų sveikatai.
Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu