Lietuviškai English
Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“
2013-10-08

Kultūros ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“

Programos parama skiriama pagal šias finansavimo kryptis:

1. medinio nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos projektams (toliau – I finansavimo kryptis) skiriama 50 procentų visos projektams įgyvendinti skirtos sumos;

2. iš dalies sutvarkytų nemedinių nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų užbaigimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms projektams (toliau – II finansavimo kryptis) skiriama 35 procentai visos projektams įgyvendinti skirtos sumos;

3. taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centrų (toliau – tyrimų centras) steigimo ar vystymo nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose projektams (toliau – III finansavimo kryptis) skiriama 15 procentų visos projektams įgyvendinti skirtos sumos.

Mažiausiai 5% Programos lėšų bus skirta projektams, susijusiems su žydų paveldo išsaugojimui. Vertinimo proceso metu šiems projektams bus teikiami papildomi balai.

Finansuojamos veiklos:

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas, pritaikymas.
  • Mokymų organizavimas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistams, restauratoriams, tradicinių amatų meistrams ar jais siekiantiems tapti asmenims.
  • Mokymų, skirtų kultūros paveldo verčių išaiškinimui, visuomenės švietimui apie kultūros paveldo išsaugojimo būtinybę ir galimybes, organizavimas.
  • Veiklos, susijusios su taikomųjų kultūros paveldo centrų steigimu ar vystymu nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas yra 32 464 599,81 litai (9 402 398,00 eurai).

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690 560,00 litų (200 000,00 eurų).

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 2 416 960,00 litų (700 000,00 eurų).

Paraiškos priimamos iki 2013 m. gruodžio 4 d. 17.00 val.

 

Daugiau informacijos:

http://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/eee-ir-norvegijos-fm/kvietimai_54/kvietimas-teikti-paraiskas-9me8.html

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu